LANGUAGE TRANSLATION

12 AEMN


NHÀ MÌNH ONLINE !

Tiến Quốc
Tố Uyên
Thuý Hằng
Linh Sương
Vũ Mai
Nguyễn Duyên
Chi Uyên
Minh Anh
Châu Tuấn
Thành Nhân
Chí Thành
Đức Thiệu

QT của thầy Văn Ngãi

danh mục nội dung web mmtt

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GD

  XIN KÍNH CHÀO

  0 khách và 0 thành viên

  111

  bài 6

  Cho tam giác ABC, phân giác trong AD, đường cao CH và trung tuyến BM cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AB.cosA = BC.cosB. bài trong đề thi GVG cấp trường THCS Nha Trang -Thái nguyên...

  Bài 5

  8876396 Cho tam giác ABC vuông tại A , AH vuông góc với BC tại H. AE là phân giác của góc HAB ,E thuộc BC. AD là phân giác của góc HAC, D thuộc BC. Chứng minh rằng AB + AC = BC + DE ...

  giai ho em bai toan nay

  cho A=3x(xx...xxxx) chung to A chia het cho 24...

  Bài 4

  8653753 " Đường kính thẳng đứng của một đường tròn dịch chuyển sang bên phải 3cm và đường kính nằm ngang dịch chuyển lên phía trên 2cm như trong sơ đồ dưới đây . Tìm hiệu diện tích phần tô dậm và phần không tô đậm " @...

  BÀI 1(HH)

  8553843 Cho 3 điểm thẳng hàng A,D,B theo thứ tự ấy . Biết AD = 2a, BD = a ( a là độ dài cho trước ) . Qua 3 điểm đó lần lượt vẽ 3 đường thẳng song song xx', yy', zz' . lấy điểm I bất kỳ khác D trên yy' , ta có đường thẳng AI cắt zz' tại tại B' và đường thẳng BI cắt xx' tại A' và A'B' cắt AB tại P. a) Tính tỷ số : BB'/AA' b) Chứng minh : P...

  Bài 3

  Cho tam giác ABC có BC = 8cm .Trên cạnh AB lấy hai điểm D và E sao cho khoảng cách hình chiếu của Dvà E lên đường cao ứng với đỉnh A là 4cm.Tính diện tích tam giác DEC....

  BÀI 2(hh)

  8562985 Cho tam giác nhọn ABC. Trên BC lấy M, trên CA lấy N và trên AB lấy P. Xác định vị trí của M, N, P để chu vi tam giác MNP nhỏ nhất. GIẢI : ...