LANGUAGE TRANSLATION

12 AEMN


NHÀ MÌNH ONLINE !

Tiến Quốc
Tố Uyên
Thuý Hằng
Linh Sương
Vũ Mai
Nguyễn Duyên
Chi Uyên
Minh Anh
Châu Tuấn
Thành Nhân
Chí Thành
Đức Thiệu

QT của thầy Văn Ngãi

danh mục nội dung web mmtt

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GD

  XIN KÍNH CHÀO

  1 khách và 0 thành viên

  111

  bài 9

  Cho a,b,c là ba số dương .Chứng minh rằng : căn bậc hai của a/(b+c) + căn bậc hai của b/(c+a) + căn bậc hai của c/(a+b) lớn hơn 2...

  bài 8

  Cho a € R thỏa mãn a5 –a3 +a = 2.Chứng minh rằng : 3 < a6 < 4 ....

  bài 7

  Chứng minh rằng a,b,c là ba số thỏa mãn a + b +c = 2013 và 1/a + 1/b +1/c =1/2013 Thì trong ba số a,b,c phải có một số bằng 2013...

  Bài toán

  Cho x, y là những số thực dương thỏa mãn x4 + y4 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: F = 2013x + 2y5...

  BÀI 1(ĐS)

  8550798 Rút gọn biểu thức: Giải: Lời giải của thầy: Đào Văn Tiến ...

  BÀI 4

  8562890 ...