LANGUAGE TRANSLATION

12 AEMN


NHÀ MÌNH ONLINE !

Tiến Quốc
Tố Uyên
Thuý Hằng
Linh Sương
Vũ Mai
Nguyễn Duyên
Chi Uyên
Minh Anh
Châu Tuấn
Thành Nhân
Chí Thành
Đức Thiệu

QT của thầy Văn Ngãi

danh mục nội dung web mmtt

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GD

  XIN KÍNH CHÀO

  0 khách và 0 thành viên

  111

  so nguyen 6

  Cho m,n la cac so nguyen.Chung minh rang: 8m-m^2-n^2+10n-42...

  số nguyên 6

  Cho n >2 va (n;6)=1Chung minh rang:n^2-1 chia het cho 24...

  so nguyen lop 6

  Chox,y,z thuoc Z thoa man: x^2=y-1 y^2=z-1 z^2=x-1...

  Cô giúp em nhé mai em nộp rồi

  Cho số a=2^3.5^2.11.mỗi số 4,8,16,11,20 có là ước của a hay ko? (ko tính a, giải theo trình độ lớp 6)...

  Bài toán

  8831863 Cho a là số tự nhiên khác 0 . So sánh A và B biết: ...

  bài 4

  Chứng minh rằng nếu m, n là các số tự nhiên thỏa mãn 3m2+ m = 4n2 +n thì m- n và 4m + 4n +1 đều là số chính phương. Giải : Ta có: 3m2 + m = 4n2 +n < = > 4( m2 –n2 ) + ( m- n) =m2 (*) Gọi d là UCLN của m- n và 4m+4n+1 thì (4m+4n+1)+4(m-n) chia hết cho d => 8m +1 chia hết cho d Từ (*) ta có m2 chia hết cho d2 => m...

  Bài 3(SH)

  8601361 Tìm các chữ số x,y,z,t,u thỏa mãn điều kiện: ...

  BÀI 1(SH)

  Chứng minh rằng nếu p và p + 2 là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì tổng của chúng chia hết cho 12. Giải : Chứng minh rằng nếu p và p + 2 là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì tổng của chúng chia hết cho 12. Vì p là số nguyên tố và p > 3, nên số nguyên tố p có một trong hai dang 3k + 1, 3k + 2 với k € N* Nếu p = 3k +1...

  BÀI 2(SH)

  Một số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 7. Chứng minh rằng số đó chia hết cho 7 khi và chỉ khi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó giống nhau. Giải: Gọi số có ba chữ số đó là abc Ta có a +b + c = 7 ...